Jesteś tutaj

Strona główna » Za Miedzą

Krępice

Sołectwo leży we wschodniej części gminy Miękinia. Około 1 km (aleją topolową) od drogi krajowej nr 94 Wrocław – Zielona Góra, leży wieś Krępice.
Charakter zabudowy:
Forma wsi to ulicówka z dawnym zespołem podworskim i folwarcznym w północno-wschodniej części. Zabudowa wsi w przeważającej części pochodzi z lat 20/30 XX wieku. Domy mieszkalne posadowione są na typowych działkach osadniczych z budynkiem gospodarczym i ogródkiem przydomowym. W centrum wsi zachowały się 2 większe, III-kondygnacyjne budynki, w których przed wojną mieściły się zajazd i dom handlowy. Krępice są dużą wsią rolniczo-towarową, gdzie indywidualne gospodarstwa rolne osiągają wielkość od 10 do 30 ha. Dobre gleby pszenno-buraczane dają wysokie plony. Obecnie w południowo-wschodniej części sołectwa znajduje się stacja paliw i zakład przemysłowy „Tektura Wrocław”, produkujący opakowania z tektury falistej i folię.


Historyczne nazwy miejscowości:
1289 - Crampisz
1336 - Krampicz
1547 - Krampitz

Dzieje historyczne
1289 - wymieniona po raz pierwszy w dokumentach księcia Henryka IV, dotyczących dworu w Leśnicy. W Krępicach mieli zostać osiedleni chłopi, pełniący służbę na leśnickim dworze.
1343 - właściciel dóbr Krępice i Mrozów, rycerz Andrzej Radak, odsprzedaje przywilej wojskowej służby konnej rycerzom Henrykowi Wende i Lutholdowi Zomisvelt z Brzeziny.
1352 - rodzina Radak otrzymuje dziedziczne prawa majątkowe do dóbr w Krępicach. Od XVI do XIX wieku Krępice należą do Wrocławia jako dobra miejskie.
1547 - zarząd Wrocławia pozwala pisarzowi miejskiemu Stefanowi Heugel na założenie w Krępicach folwarku.
1679 - klasztor wrocławskich klarysek odkupuje od miasta Krępice i Mrozów za łączną kwotę 21 tys. talarów.
1786 - Krępice liczą 164 mieszkańców zajmujących się uprawą roli, pracą najemną na folwarku, rzemiosłem (tkactwo, płóciennictwo), usługami (rzeźnik, kowal), pracuje go­rzelnia i tłocznia win z karczmą.
1845 - Krępice liczą już 237 mieszkańców.
Na początku XX wieku rozpoczyna się proces gospodarczego upadku wsi. Zaniechano produkcji win, na początku lat 30-tych zamknięto gorzelnię, pozbawiając pracy kilkunastu robotników. Do zakończenia II wojny światowej Krępice utrzymywały się wyłącznie z rolnictwa.
1945 - 14 lutego podeszły pod Krępice oddziały rosyjskie, które tu stacjonowały do końca wojny i brały bezpośredni udział w zdobywaniu Wrocławia. Pierwsze polskie rodziny pojawiły się w Krępicach jesienią 1945 roku. Do czerwca 1946 roku zakończono wysiedlanie nielicznych już rodzin niemieckich.
Ważne miejsca :

Świetlica Wiejska
ul. Wrocławska 3
Instruktor świetlicowy :
Danuta Panek
Godziny pracy:
pon, śr, czw 15:00 – 20:00
wt, pt: 17:00 – 20:00

„Monika” Sklep Spożywczo-Przemysłowy Ryszard Sowicz
ul. Wrocławska 6
tel. 71 396 81 80

Kaplica pw Matki Bożej Częstochowskiej
Proboszcz ks. Andrzej Wójciak, tel. 71 317 07 79
Msze Św. w niedziele
o godz.: 10:00.